top of page
Med byen vår i fokus

 Stjørdal

Det jobbes nå mye med kommuneplanens arealdel (KPA), en plan som er retningsgivende for Stjørdals framtid. Vi ønsker derfor å invitere politikkere, administrasjon og næringsliv til en sommer lunsj med faglig innhold.

 

Hanne Tofdahl fra Vista Analyse står for det faglige. Hanne har jobbet bredt med erfaringsbasert byutvikling. Med konkrete eksemplet fra byer og tettsteder rundt om i Norge så kjenner hun godt til resultatene ved de fleste utviklingstrekk.

når &
hvor 

FREDAG 21. JUNI
KL. 11-13

 

SØNDRE KULTURHJØRNE
Stjørdal

 

Hanne Toftedahl
Vista Analyse 

Hanne Toftdahl har bred erfaring fra flere departementer, forskning og konsulentfirmaer. Hun er ekspert på å navigere mellom offentlige rammevilkår og kommersielle mål, og gir råd til både offentlig og privat sektor om regional og byutvikling med fokus på bærekraft og arealbruk.

Med en bakgrunn som cand. philol. i økonomi og geografi fra Universitetet i Oslo, har hun dyp innsikt i kultur, reiseliv, handel og opplevelsesøkonomi. Hun er også involvert i mange byutviklingsprosjekter sammen med arkitekter, landskapsarkitekter og ingeniører.

Gå ikke glipp av sjansen til å høre Hanne dele sin innsikt om fremtidens byer og region.

Lunch Buffet_edited.jpg

PÅMELDING

SÅ HYGGELIG DU KOMMER. VI GLEDER OSS TIL SE DEG!

Påmeldings-
frist

19. juni kl. 12

Noen av de inviterte

Ordfører
Vara ordfører
Kommune Direketør
Stjørdal Kommune
Stjørdal Kommune
Stjørdal Kommune
Byggesak Stjørdal Kommune
Stjørdal Kommune

Stjørdal Kommune
Leder Komiteplan
Komite Plan
Komite Plan
Komite Plan
Komite Plan
Komite Plan
Komite Plan
Komite Plan
Komite Plan
Komite Plan
Komite Plan
Brødrene Hofstad
ForrBo
Coop MidtNorge
MT byggteknikk
Rørteknikk
Brødrene Gresset
Spennarmering
ACT
DNB
DNB
Danske Bank
Danske Bank
Børstad Transport
Pretor
Bladet
BDO
BDO
BDO
Advokat Svarva
AKS Prosjekt
Studio My
Skanska
Nitu Holding
Steinvik Bygg
All skog
Bjerkli
Brødrene Halle
Heidelberg Materials
S.A.K.
Værnesadvokatene 
Kommune Revisor
Green Fox
Hastadklev
HEM
Selbu Sparebank
Hegra Sparebank
Hegra Sparebank
Sparebank 1
DNB Næringsmegling
Norion
Arbeiderpartiet
FrP
MDG
FrP
Stjørdals Nytt

Eli Arnstad
Renate Bjørsholen
Tor Jakob Reitan
Erik Fenstad
Geir Aspenes
Julie Bjugan
Marit Kristine Pedersen
Morten Island

Jorulf Husbyn
Rolf Charles Berg
Geir Falk Andersen
Arild Gresetvold
Berit Elvertrø
Ketil Einar
Mona Raaen
Annette Tollefsen Jensen
Stian Florbergseter
Siw Mhre
Johannes Fagervold
Ann Inger Leirtrø
Patrick Hofstad
Tormod Salberg
Torbjørn Skei
Torstein Iselvmo
Rune Ohren
Reidar Gresseth
Tor Birger Dahling
Arne Meland
Jon-Roar Langørgen
Ruth Karin Sørlie
Thomas Lyng Fossen
Rolf Einar Pettersen
Sverre Myrvold Bjeve
Thomas Lidal Jamne
Linn Yttervik
Lars Terje Kleth
Kristian Opheim
Guro Hennissen Hermann
Vegard Svarva
Arnstein Killingtvedt
Håvard Eide
Jarle B. Refseth
Steinar Hyll 
Ole Martin Steinvik 
Erik Fløan
Per Morten Bjerkli
John Reidar Halle
Tom Andre Pettersen
Geir Morten Holltrø
Nina Anette
Marit Ingunn Holmvik
Halvard Andresen
Leif Anders Hastadkleiv
Nils Borgar Husbyn
Marthe Klæth
Arne Martein Laukvik
Stig Andreas Skjelstad
Lill Bente Totland
Martin Udbye
Petter Efskin
Kaspersen
Johan Arbu
Uglem
Tor Anders Halle
Pål Larsen

bilde_hanne-v1.jpeg
Påmelding Sommerlunsj

Håper vi ses!

Vennatrø hvit-01.png
bottom of page